Zamiast wstępu

Niniejszy portal ma za zadanie uzupełniać materiały z chemii ogólnej dla studentów Rolnictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Należy się liczyć z tym, że w początkowym etapie portal ten będzie w stałej budowie. Będę go uzupełniał z doskoku w ramach wolnego czasu (którego, nota bene, mam teraz bardzo mało), ale mam nadzieję że z biegiem czasu będzie się stopniowo rozrastał jako dobre uzupełnienie wiadomości z chemii i stanie się pewnego rodzaju pomocą naukową w samokształceniu.

dr Sławomir Lis