Niniejszy portal ma za zadanie uzupełniać materiały z chemii ogólnej i biochemii dla studentów Rolnictwa w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Mam nadzieję że z biegiem czasu będzie się on stopniowo rozrastał jako dobre uzupełnienie wiadomości z chemii i stanie się pewnego rodzaju pomocą naukową w samokształceniu.

dr Sławomir Lis