Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej z elementami biochemii

Celem ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej jest zapoznanie Państwa z podstawowymi technikami laboratoryjnymi. Dla wielu z Państwa jest to prawdopodobnie pierwszy kontakt z pracą laboratoryjną, odczynnikami chemicznymi, sprzetem laboratoryjnym oraz doświadczeniami chemicznymi. Ćwiczenia są podzielone na trzy podstawowe grupy:

■ Podstawowe techniki laboratoryjne - ważenie, odmierzanie objętości, sporządzanie roztworów, podgrzewanie, chłodzenie, dekantacja, sączenie itd.

■ Podstawy analizy jakościowej - wykrywanie kationów i anionów w roztworach.

■ Podstawy analizy ilościowej - analiza wagowa oraz analiza objętościowa (miareczkowa).

■ Analiza związków biologicznie aktywnych.

Opacowanie teoretyczne oraz ćwiczenia pobrano z materiałów dla Liceów Technicznych Barbary Klepaczko-Filipiak i współautorów. (Materiały obecnie niedostępne w sprzedaży)