Wykłady.

Studia stacjonarne

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10
Wykład 11
Wykład 12

Studia niestacjonarne

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10

Egzamin 2019

Pytania do egzaminu
Z powyższej listy pytań na ezaminie każdy dostanie 30 pytań. Do zaliczenia przedmiotu należy poprawnie odpowiedzieć na 15.