Ćwiczenia 11.

Analiza aminokwasów

Analiza aminokwasów w wersji pdf: Analiza aminokwasów

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl