Ćwiczenia 12 i 13.

Analiza cukrów.

Analiza cukrów w wersji pdf:
Analiza cukrów

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl