Ćwiczenia 2.

Ważenie na wadze technicznej, odmierzanie objętości cieczy. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu.

Materiały na drugie ćwiczenia w wersji pdf:
Ważenie, roztwory.

Sprawozdanie z ćwiczeń:
Sprawozdanie2

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl