Ćwiczenia 4.

Ćwiczenia laboratoryjne związane z rozdzielaniem zawiesin.

Materiały na czwarte ćwiczenia w wersji pdf: Ćwiczenia 4

Sprawozdanie z ćwiczeń: Sprawozdanie

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl