Ćwiczenia 4.

Analiza kationów grup I - III

Materiały na czwarte ćwiczenia w wersji pdf:
Wstęp do analizy jakościowej
Określanie grupy kationów
Analiza kationów grup I - III

Sprawozdanie z ćwiczeń: Sprawozdanie

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl