Ćwiczenia 5.

Analiza jakościowa. Reakcje grupowe kationów

Wstęp do analizy jakościowej w wersji pdf: Wstęp do analizy

Identyfikacja grup kationów w wersji pdf: Grupy analityczne kationów

Sprawozdanie z ćwiczeń: Sprawozdanie

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl