Ćwiczenia 5.

Analiza kationów grup IV-V

Materiały na piąte ćwiczenia w wersji pdf: Kationy grup IV-V

Sprawozdanie z ćwiczeń: Sprawozdanie

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl