Ćwiczenia 6.

Analiza kationów grup I, II i III.

Materiały na szóste ćwiczenia w wersji pdf: Ćwiczenia 6

Sprawozdanie z ćwiczeń: Sprawozdanie

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl