Ćwiczenia 6.

Analiza anionów

Materiały na szóste ćwiczenia w wersji pdf: Analiza anionów

Sprawozdanie z ćwiczeń: Sprawozdanie

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl