Ćwiczenia 7.

Analiza kationów grup IV i V

Materiały na siódme ćwiczenia w wersji pdf: Ćwiczenia 7

Sprawozdanie z ćwiczeń: Sprawozdanie

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl