Ćwiczenia 9.

Analiza instrumentalna. Spektrofotometria.
Chromatografia TLC

Spektrofotometria w wersji pdf: Spektrofotometria

Arkusz kalkulacyjny do ćwiczenia: Arkusz

Chromatografia TLC w wersji pdf: Chromatografia TLC

Sprawozdania są jednym z elementów koniecznych do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Mogą być one przekazywane w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: slis@chemia-pwsz.sanok.pl