Regulamin laboratorium dydaktycznego i przepisy BHP. Wyposażenie laboratorium.

Regulamin laboratorium i materiały na pierwsze ćwiczenia w wersji pdf: Regulamin