Wykłady.

Studia stacjonarne

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10
Wykład 11
Wykład 12

Studia niestacjonarne

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7
Wykład 8
Wykład 9
Wykład 10

Pytania do egzaminu

Pytania do egzaminu

Z powyższej listy pytań (test wyboru) na egzaminie zostanie wybranych po 30 na każdą grupę.